بایگانی‌ها نارداران - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ترور دولتی علیه غیرنظامیان ۱۴ آذر ۱۴۰۰
عضو حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، دلایل اصلی حوادث «نارداران 2015» را بررسی کرد:

ترور دولتی علیه غیرنظامیان

حوادث نارداران در سال 2015 به عنوان یک ترور دولتی علیه غیرنظامیان، در تاریخ جمهوری آذربایجان ثبت شده است. هدف از این رویداد خونین جلوگیری از پیوستن جامعه مذهبی به جریانات سیاسی برای ابراز نارضایتی‌های در حال افزایش بود و حکومت با  ابزار ایجاد رعب و با خشونت تمام این هدف را دنبال کرد.