بایگانی‌ها مولوی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ارزش‌های مشاهیر معیار است! نه شهرتِ مشاهیر! ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
تأملی در باب مصادره‌ی مشاهیر ایران توسط کشورهای همسایه؛

ارزش‌های مشاهیر معیار است! نه شهرتِ مشاهیر!

گروه فرهنگ و ادب: برخی معتقدند که نباید مشاهیر را مختص یک جغرافیای سیاسی دانست. این امر در وهله اول گذاره درستی است. مشاهیر همواره باید پیوند دهنده‌ی چند جغرافیای سیاسی و چند کشور به یک هویت باشند.