بایگانی‌ها مناقشه ی قفقاز - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مناقشه‌ی قراباغ همچنان حل نشده باقی مانده است! ۲۰ مهر ۱۴۰۰
یادداشتی در رد ادعای علی اف درباره پیروزی در جنگ 44 روزه‌ی قراباغ:

مناقشه‌ی قراباغ همچنان حل نشده باقی مانده است!

گروه سیاست: الهام علی اف بعد از جنگ دوم قراباغ بار‌ها اعلام نمود که مناقشه‌ی قراباغ حل و تمامیت ارضی آذربایجان تامین شده است و هیچ گونه امتیازی و حتی خودمختاری منطقه‌ای اعطا نخواهد شد! اما حقیقت ماجرا چیست و افکار عمومی داخل و خارج جمهوری آذربایجان چندین سوال اساسی را از الهام علی‌اف دارند!