بایگانی‌ها مشروطه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟ ۰۴ بهمن ۱۳۹۹
یادداشتی برای شهید آمریکایی مشروطه ایران در تبریز:

ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟

ستار از همان کوچه (امیرخیز) پیروز می‌شود. تبریز و ستار مراسم تشییع باشکوهی برای این شهید آمریکایی در راه مشروطه برگزار می‌کنند.