بایگانی‌ها لباس‌های محلی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نقش خرده فرهنگ‌های محلی در رونق صنعت گردشگری ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
جایگاه لباس‌های محلی در صنعت گردشگری آذربایجان

نقش خرده فرهنگ‌های محلی در رونق صنعت گردشگری

آذربایجانی‌ها خیلی زودتر از کردها و لرها و خراسانی‌ها و... لباس‌های محلی خود را با لباس‌های رسمی تعویض کردند؛ البته در این میان نکته‌ای که نباید از وجود آن غافل شد، برخی فرهنگ‌سازی‌ها برای آذربایجان است که نه از بطن جامعه‌، بلکه از آن سوی مرزها سرچشمه می‌گیرند؛ لباس‌هایی غریبه برای آذری‌ها با نام لباس‌های قفقازی، که کوچک‌ترین تناسب و وجه‌اشتراکی با لباس‌های محلی مردم منطقه در گذشته ندارند!