بایگانی‌ها قوم ماد - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نقدی بر فرضیه‌ی زهتابی درباره‌ی ترک بودن قوم ماد! ۰۳ مهر ۱۴۰۰

نقدی بر فرضیه‌ی زهتابی درباره‌ی ترک بودن قوم ماد!

گروه تاریخ: در این که مردم آذربایجان را باید بازماندگان قوم ماد دانست، بیشتر منابع تاریخی بر آن تاکید دارند. ده‌ها دلیل ساده و علمی مربوط به قرون گذشته نشان می‌دهد که مردم شمال غرب ایران به مادهای باستان پیوسته‌اند و همه پژوهشگران این را مسلّم می‌دانند.