بایگانی‌ها فساد اقتصادی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دور جدید دستگیری‌ مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان به جرم فساد اقتصادی ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

دور جدید دستگیری‌ مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان به جرم فساد اقتصادی

در سال 2013 شمار زیادی از مقامات عالی رتبه در جمهوری آذربایجان به جرم فساد مالی دستگیر شدند اما بدون محاکمه تنها به انفصال از خدمات دولتی مجبور شدند.