بایگانی‌ها فدرالیسم - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«فدرالیسم» نسخه‌ی مطلوبی برای «ایران» نیست! ۱۹ مهر ۱۴۰۲

«فدرالیسم» نسخه‌ی مطلوبی برای «ایران» نیست!

گروه سیاسی: عده‌ای از عناصر واگرا که در تحریف و ایجاد کینه در میان ایرانیان ید طولایی دارند، ستم حکومت‌ها بر همه ایرانیان را تبدیل به ستم یک قوم خودساخته به نام فارس بر دیگر اقوام ایرانی کرده اند تا با وارونه جلوه دادن شیوه فدرالیسم بر اساس واحدهای قومی، به اهداف خود برسند.

دومینوی استقلال‌طلبی صنعتی را در ایران به راه نیاندازید! ۱۶ خرداد ۱۴۰۱
ایراداتی که به تاسیس شرکت مس آذربایجان وارد است؛

دومینوی استقلال‌طلبی صنعتی را در ایران به راه نیاندازید!

رئیس‌جمهور در سفر به آذربایجان‌شرقی دستور استقلال معادن مس این استان را صادر کرد. دولت می‌گوید این تصمیم باعث توسعه بیشتر و افزایش رفاه در این منطقه می‌شود. در مقابل اما منتقدان زیادی درباره مثبت بودن سرنوشت این تصمیم و دستور ،اظهار تردید جدی می‌کنند.