بایگانی‌ها عبدالقادر مراغی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«عبدالقادر مراغی» و زبان رایج در آذربایجان ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
جستجوی زبان پیشین مردم آذربایجان از میان نوشته‌های قدیمی؛

«عبدالقادر مراغی» و زبان رایج در آذربایجان

عبدالقادر مراغی در کتاب «جامع الالحان»، ۳۲ بیت شعر به گویش های محلی ایران نقل کرده است: شش بیت همدانی، چهار بیت مازندرانی، هشت بیت کججانی (تبریزی)، چهار بیت رازی، سه بیت قزوینی و هفت بیت به زبان تبریزی. این کتاب منبع خوب و متقنی برای شناخت زبان رایج در آذربایجان است!