بایگانی‌ها عباس میرزا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
قصه‌ی پرغصه‌‌ی «عباس میرزا» ۲۳ آبان ۱۴۰۲

قصه‌ی پرغصه‌‌ی «عباس میرزا»

گروه سیاسی: عباس میرزای قاجار، ولیعهد فتحعلی شاه و فرمانده ارتش ایران در جنگ با روسیه تزاری بود. عباس میرزا را برخی سرسلسله‌ی اولین اصلاحات و تجددخواهان می‌نامند.