بایگانی‌ها عاشورا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
یادی از شهید عاشورای تبریز ۰۴ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند

یادی از شهید عاشورای تبریز

گروه سیاست: این عالم مجاهد از آغاز جنبش مشروطیت از هواداران آن بود. به طوری که پس از اعلام مشروطه، در انتخابات دوره اول مجلس شورای ملی شرکت و رأی اول را در بین علمای تبریز به دست آورد