بایگانی‌ها صهیونیسم - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تشدید پیوند پان‌ترکیسم و صهیونیسم در پرتو نظم آنگلوساکسونی ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
در همایش خطر صهیونیسم در قفقاز جنوبی مطرح شد:

تشدید پیوند پان‌ترکیسم و صهیونیسم در پرتو نظم آنگلوساکسونی

گروه گزارش: دوره اول همکاری صهیونیسم و پان‌ترکیسم از قرن هیجدهم تا فروپاشی شوروی را شامل می‌شود. در این دوره پیوند صهیونیسم و پان‌ترکیسم در دو زمینه بوده است. اول در حوزه نظریه‌پردازی پان تورانیسم و دوم فروپاشی عثمانی.