بایگانی‌ها شکنجه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کوتاه از سیاست ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

کوتاه از سیاست

طالع باقرزاده رهبر زندانی جنبش اتحاد مسلمانان (MBH) جمهوری آذربایجان از شکنجه مرگبار زندانیان سیاسی و محدودیت اجرای مراسم مذهبی خبر داده است.