بایگانی‌ها شوشا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
جمهوری آذربایجان در مسیر تقابل با ایران ۰۴ خرداد ۱۴۰۱
تاملی بر نفوذ خزنده اسرائیل در نهاد های داخلی رژیم باکو در گفتگو با شعیب بهمن؛

جمهوری آذربایجان در مسیر تقابل با ایران

پنجمین کنگره آذربایجانیان جهان در شوشی برگزار شد و حضور الهام علی اف در این کنگره چند روزه و مهم‌تر از آن دعوت از برخی چهره های تجزیه طلب رادیکال ضدایرانی، حواشی‌ای را برای این کنگره ایجاد کرد. برای بررسی عمیق‌ترِ حمایت باکو و آنکارا از جریان پان ترکیسم و پان آذریسم، گفت و گویی با شعیب بهمن، تحلیلگر و کارشناس ارشد مسائل قفقاز انجام شده است.