بایگانی‌ها شعر فارسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
 آشنایی مختصر با ۱۰ کتاب درباره‌ی؛فـرهنگ، زبـان و تـاریخ آذربـایجان ۰۷ بهمن ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

 آشنایی مختصر با ۱۰ کتاب درباره‌ی؛فـرهنگ، زبـان و تـاریخ آذربـایجان

گروه گزارش: آذربایجان بدون شک نقش مهمی در تاریخ، فرهنگ و سیاست ایران از قرون گذشته ایفاء کرده است. و این را بهتر از هر ایرانی، دشمنان این مرز و بوم می‌دانند.

خدمت «خاقانی شروانی» به گنجینه‌ی شعر فارسی ۲۹ تیر ۱۴۰۱
گزارشی از دهمین نشستِ درس‌گفتارهای خاقانی؛

خدمت «خاقانی شروانی» به گنجینه‌ی شعر فارسی

کسانی که کار سبک‌شناسی می‌کنند و در تاریخ ادبیات کار کردند متوجه می‌شوند که خاقانی کسی است که به زبان فارسی هم درآذربایجان و هم در کل تاریخ هزار ساله‌ی ادبیات فارسی بیشترین خدمت را کرده و دریغ است که با سرمایه‌های ادبی خود این گونه رفتار کنیم.