بایگانی‌ها شرارت - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بدون شرارت های لندن، دنیا حتما جای بهتری برای زندگی خواهد بود ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

بدون شرارت های لندن، دنیا حتما جای بهتری برای زندگی خواهد بود

گروه سیاست/ هادی بی غم: یک سوالی، چیزی، تخیلی، حدسی، نمی دانم چه نام دارد، ولی ذهن مرا مدتی است به خود مشغول کرده است! روسیه کمر همت به جنگ بسته و هیچ کس توانایی پیش بینی نتایج این جنگ را ندارد، تحریک از طرف غرب بوده، و همو هم دارد هزینه سرسام آور جنگ […]