بایگانی‌ها شاعر - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بررسی زبان پیشین آذربایجان از میان اشعار شاعر تبریزی ۰۱ شهریور ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

بررسی زبان پیشین آذربایجان از میان اشعار شاعر تبریزی

گروه فرهنگ و ادب: ابوعبداله شمس‌الدين محمد بن عزالدين بن عادل يوسف البزازينى تبريزى، معروف به شيرين يا ملا محمدشيرين و مشهور به «شمس مغربى» كه از وى با عنوان قدوة العارفين و زبدة الواصلین نيز ياد كرده‌اند،

شهریار و زبان ترکی آذربایجانی ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

شهریار و زبان ترکی آذربایجانی

گروه فرهنگ و ادب: شهریار شاعر تراز شعر پارسی عصر خود بود. لیکن این باعث نشد که به ترکی شعر نگوید و محبت زبان مادری‌اش را به دل نپرورد. همانگونه که مهر ایران، از محبت وی به آذربایجان نکاسته بود.

استـاد شـهریار و ایـرانیت ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

استـاد شـهریار و ایـرانیت

گروه فرهنگ و ادب: شهریار از جمله شاعرانی است که دیگر ادیبان، ارادت بسیاری به وی نشان داده اند. شاعران ایرانی و غیر ایرانی زیادی برای اشعار شهریار نظیره نوشته اند، و از آنها تضمین ها کرده اند.