بایگانی‌ها سیاست خارجی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دور زدن ممنوع! ۰۳ دی ۱۴۰۲
تحلیلی بر مشارکت روسیه در ادعای ارضی امارات علیه ایران:

دور زدن ممنوع!

گروه سیاسی: روس‌ها و چینی‌ها به عنوان قدرت هایی که خود را میانه رقیبی مانند ایران و دشمنی مثل آمریکا و اروپا می بینند، می‌خواهند از مهره ایران و انگیزه های انقلابی و ایدئولوژیکی ما در راه اهداف خود بهره ببرند.