بایگانی‌ها سازمان منافقین - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
فعالیت سازمان منافقین در باکو ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
اذعان نماینده پیشین مجلس جمهوری آذربایجان:

فعالیت سازمان منافقین در باکو

حضور و سخنرانی برخط صابر رستمخانلی، عضو مجلس جمهوری آذربایجان در کنگره سازمان منافقین، یک بار دیگر عمق عناد و شرارت دولت باکو در دشمنی با ایران را به نمایش گذاشت.