بایگانی‌ها زبان مادری مردم آذربایجان - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«فرهنگستان زبان فارسی» به «فرهنگستان زبان‌های ایرانی» تغییر کند ۱۹ فروردین ۱۴۰۳
در گفتگو با پژوهشگر و مورخ آذربایجانی درباره اصل 15 قانون اساسی مطرح شد:

«فرهنگستان زبان فارسی» به «فرهنگستان زبان‌های ایرانی» تغییر کند

گروه گفتگو: یکی از مسائل چالش برانگیز فرهنگی در ایران به ویژه در سالهای اخیر، مبحث زبان مادری و نحوه آموزش آن در مناطق مختلف کشور هست. در اصل ۱۵ قانون اساسي تأکيد شده است که؛ «زبان و خط رسمي در ايران خط و زبان فارسي است، اما استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در […]

«فرهنگستان زبان فارسی» به «فرهنگستان زبان‌های ایرانی» تغییر کند ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
در گفتگو با پژوهشگر و مورخ آذربایجانی درباره اصل 15 قانون اساسی مطرح شد:

«فرهنگستان زبان فارسی» به «فرهنگستان زبان‌های ایرانی» تغییر کند

گروه گفتگو: یکی از مسائل چالش برانگیز فرهنگی در ایران به ویژه در سالهای اخیر، مبحث زبان مادری و نحوه آموزش آن در مناطق مختلف کشور هست. با این تفاسیر آن چه که واضح به نظر می‌رسد این که بخش قابل توجهي از اصل 15 تاکنون در کشور اجرايي شده است.