بایگانی‌ها زبان شناسی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کتیبه‌ی مربوط به دوره‌ی هخامنشیان در ترکیه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

کتیبه‌ی مربوط به دوره‌ی هخامنشیان در ترکیه

گروه گزارش: ﺳﻨﮓﻧﺒﺸﺘﻪ ﺧﺸﺎﯾﺎﺭﺷﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ‌ی ﻭﺍﻥ ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺻﺨﺮﻩﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ۲۰ ﻣﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ.

جعلی به نام «اقوام هم‌ریشه التصاقی زبان» ۱۱ تیر ۱۴۰۲

جعلی به نام «اقوام هم‌ریشه التصاقی زبان»

یکی از ترفندهاي جریان قومی در منطقه آذربایجان جهت تاریخ‌سازي برای اقوام پیش از مادها که در فلات ایران ساکن بودند، سوء استفاده از قواعد زبان شناسي، به ویژه یکی از این قواعد است.