بایگانی‌ها روحانیت - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نقش روحانیت در مقابله با فرقه‌ی دموکرات و کمونیسم ۲۳ آذر ۱۴۰۲

نقش روحانیت در مقابله با فرقه‌ی دموکرات و کمونیسم

گروه سیاسی: اوج مخالفت و مبارزه مردم و علما را می توان در قضیه رحلت آیت اله ابوالحسن اصفهانی مشاهده کرد که فرصتی پیش آورد تا مردم آذربایجان با بروز احساسات شدید در برپایی مجالس در صدد مقابله خاموش با دست نشاندگان یک حکومت ملحد برآیند؛