بایگانی‌ها دوران صفویه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کشوری به نام «جمهوری آذربایجان» در هیچ یک از منابع تاریخی وجود ندارد ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
در گفتگو با استاد تاریخ دانشگاه تبریز مطرح شد:

کشوری به نام «جمهوری آذربایجان» در هیچ یک از منابع تاریخی وجود ندارد

گروه تاریخ: رسانه‌های رسمی جمهوری آذربایجان در چند سال اخیر در راستای سیاست‌های خصمانه باکو علیه ایران مطالب غیرواقعی در خصوص مالکیت بخش‌هایی از قفقاز منتشر می‌کنند و در تلاش هستند تا با تحریف تاریخ برخی ماجراجویی‌های این کشور را توجیه کنند.

نگاهی به تاریخ، فرهنگ و اقتصاد تبریز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
آذر پژوه بررسی می‌کند:

نگاهی به تاریخ، فرهنگ و اقتصاد تبریز

گروه فرهنگ و ادب: تبریز یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، دارای تاریخی طولانی و غنی است و به عنوان مهم‌ترین شهر صنعتی و تجاری در شمال غرب ایران نیز شناخته می‌شود.تبریز در دامنه کوه‌های سهند و در کنار رود ارس واقع شده است.