بایگانی‌ها دهکده جهانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«جهانی سازی» درست نیست؛ حذف شدن از جهان صحیح است ۱۷ آبان ۱۴۰۲

«جهانی سازی» درست نیست؛ حذف شدن از جهان صحیح است

گروه سیاسی: تبدیل یک پدیده‌ی محلی و بومی به یک پدیده‌ی جهانی را اصطلاحاً جهانی‌سازی نامیده‌اند! در این ایدئولوژی تلاش می‌شود، مردم جهان به یگانگی رسیده و با یکدیگر، تفاهم و آشتی کنند