بایگانی‌ها دموکرات - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
با فرقه‌چی‌های دموکرات از ۲۱ آذر تا ۲۱ آذر!/دولت باید در مورد فرقه‌ی دموکرات روشنگری کند ۲۱ آذر ۱۴۰۲
در گفتگوی آذر پژوه با کارشناس حوزه‌ی قفقاز و آذربایجان، جریان «فرقه‌ی دموکرات آذربایجان» بررسی شد:

با فرقه‌چی‌های دموکرات از ۲۱ آذر تا ۲۱ آذر!/دولت باید در مورد فرقه‌ی دموکرات روشنگری کند

گروه گزارش: با فروپاشی حکومت مساواتی ها و تسلط بلشویک های شوروی بر جمهوری‌های نوظهور قفقازی در سال ۱۹۲۰ نیز باز هم متاسفانه نام آذربایجان بر همان بخش از سرزمین قفقاز حفظ شد و آن دیار به نام «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان» نامیده شد.