بایگانی‌ها دریاچه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تـلاش بـرای احـیای «دریـاچه‌ی ارومـیه» ۱۲ شهریور ۱۴۰۲
روایتِ آذرپژوه از بی‌آبی نگین ایران در آذربایجان؛

تـلاش بـرای احـیای «دریـاچه‌ی ارومـیه»

"گروه گزارش: به طور کلی احداث و تکمیل تونل انتقال آب از کانی سیب به سمت دریاچه ارومیه، انتقال پساب تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز به دریاچه ارومیه، انتقال پساب‌های تصفیه خانه ارومیه، انتقال پساب تصفیه‌خانه عجب‌شیر به دریاچه ارومیه و..... تلاش برای احیای دریاچه ارومیه می باشند.

کوتاه از سیاست ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

کوتاه از سیاست

تعقیب قضایی امام جمعه جنجالی در ترکیه وزرات امور دینی ترکیه دستور تعقیب قضایی خلیل کوناکچی امام جمعه پندیک استانبول را صادر کرد. این امام جمعه با اشاره به ظلم دولت نسبت به دیگر زبان‌های موجود در ترکیه در شبکه های مجازی گفته بود: «مردم شهر هاتای عرب زبان هستند و جمهوری ترکیه با ممنوعیت […]