بایگانی‌ها دالان تورانی ناتو - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
گاز آسیای مرکزی از طریق دریای خزر منتقل نخواهد شد ۰۵ تیر ۱۴۰۲
کارشناس امور اوراسیا:

گاز آسیای مرکزی از طریق دریای خزر منتقل نخواهد شد

یک کارشناس امور اوراسیا گفت حمایت کورکورانه اروپا از طرح "دالان تورانی ناتو" یا آنچه در جمهوری آذربایجان و ترکیه با مطامع ارضی به خاک ارمنستان، "دالان زنگزور" گفته می شود، اشتباه محاسباتی است.