بایگانی‌ها حیدربابا - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«حـیدر بـابـا» بعد از «شـهریـار» ۳۰ مرداد ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«حـیدر بـابـا» بعد از «شـهریـار»

گروه فرهنگ و ادب: از مواردی که جریان واگرای رخنه کرده در آذربایجان تاکید زیادی بر آن دارد، تعریف «گرگ» به عنوان سمبل هویتی مردم آذربایجان است.

بازگشت به «بـــهشت گـــمشده» ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

بازگشت به «بـــهشت گـــمشده»

منظومه حیدر بابا در اولین نوبت چاپ به خط میزا طاهر خوش نویس و با مقدمه ای از خود شهریار و دو تن از مشهورترین و شناخته شده ترین اساتید دانشگاه تبریز، مهدی روشن ضمیر و عبدالعلی کارنگ ، در تبریز به چاپ رسید.

شهریار و زبان ترکی آذربایجانی ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

شهریار و زبان ترکی آذربایجانی

گروه فرهنگ و ادب: شهریار شاعر تراز شعر پارسی عصر خود بود. لیکن این باعث نشد که به ترکی شعر نگوید و محبت زبان مادری‌اش را به دل نپرورد. همانگونه که مهر ایران، از محبت وی به آذربایجان نکاسته بود.