بایگانی‌ها حکیم طوس - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
عدالت خواهی و عدالت ورزی در اندیشه‌ی حکیم توس ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
همزمان با بزرگداشت فردوسی بزرگ، آذرپژوه بررسی می‌کند؛

عدالت خواهی و عدالت ورزی در اندیشه‌ی حکیم توس

میهن دوستی، افتخار به تمدن غنی و باستانی ایران، حفظ وطن از اجنبیان یغماگر و امثال این ها از اهداف و موضوعات اساسی شاهنامه‌ی فردوسی محسوب می‌شود. یکی از اولین محققانی که به احساس بلند میهن دوستی فردوسی در شاهنامه پی برده و به آن توجه خاص نمود، خاورشناس آلمانی؛ «تئودور نولدکه» بود.