بایگانی‌ها حمام تاریخی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«حمام‌های تاریخی تبریز در گرداب نابودی و فراموشی» ۰۳ مرداد ۱۴۰۲

«حمام‌های تاریخی تبریز در گرداب نابودی و فراموشی»

گروه شهری:طبق اعلام کارشناسان میراث فرهنگی، حمام‌های بسیاری در دوره ایلخانان در تبریز ساخته شده، ولی قدمت حمام‌های تاریخی موجود به دوران قاجار و پس از آن یعنی بعد از زلزله ویرانگر ۱۱۹۴ق می‌رسد؛