بایگانی‌ها جنگ عثمانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
حضور لرهای بختیاری در جنگ چالدران ۱۶ فروردین ۱۴۰۳

حضور لرهای بختیاری در جنگ چالدران

گروه سیاسی: جنگ چالدران را باید شاه جنگ ایرانیان با عثمانیان دانست؛ جنگی که طی آن یک دولت کاملا ایرانی (بعد از ساقط شدن دولت ساسانی به دست اعراب تا هزار سال بعد هیچ حکومت ملی در ایران تشکیل نشده بود)، در مقابل سپاه تا دندان مسلح ترکان عثمانی ایستاد.