بایگانی‌ها تغییر ژئوپولوتیکی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
حکومت باید جلوی هر گونه تغییر ژئوپولوتیکی در مرزهای شمال غرب را بگیرد ۰۷ مرداد ۱۴۰۲

حکومت باید جلوی هر گونه تغییر ژئوپولوتیکی در مرزهای شمال غرب را بگیرد

یکی از تبعات این تغییرات بسته شدن راه های ارتباطی جمهوری اسلامی ایران به روسیه و اروپا از جانب دولت جمهوری آذربایجان است.