بایگانی‌ها تاریخ کهن - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
دروازه های تبریز، یادگاری از تاریخ کهن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

دروازه های تبریز، یادگاری از تاریخ کهن

گروه فرهنگ و ادب: بر طرفین هر دروازه در تبریز کهن، دو مناره بلند از کاشی، بنا شده و برج‌های آن نیز کتیبه‌هایی از کاشی بود و بالای سردرب هر دروازه بر صفحه‌ای از سنگ رخام اشعاری نوشته شده بود.