بایگانی‌ها ببهشت گمشده - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
بازگشت به «بـــهشت گـــمشده» ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

بازگشت به «بـــهشت گـــمشده»

منظومه حیدر بابا در اولین نوبت چاپ به خط میزا طاهر خوش نویس و با مقدمه ای از خود شهریار و دو تن از مشهورترین و شناخته شده ترین اساتید دانشگاه تبریز، مهدی روشن ضمیر و عبدالعلی کارنگ ، در تبریز به چاپ رسید.