بایگانی‌ها ایاصوفیه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ظهور یک سلطان ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
چرا جهان باید نگران عثمانی گرایی اردوغان باشد

ظهور یک سلطان

اردوغان ، یک کلیسای دیگر متعلق به قرن چهارم و دوره بیزانس به اسم Chora، یکی از قدیمی ترین بناهای بیزانس استانبول را هم به مسجد تبدیل کرد.