بایگانی‌ها اولیاءچلبی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
زبان مردم مراغه در زمان ایلخانان مغول ۰۸ بهمن ۱۴۰۲

زبان مردم مراغه در زمان ایلخانان مغول

تاملی بر سفرنامه‌ی اولیاء چلبی و تاریخ عثمان پاشا ۰۳ مرداد ۱۴۰۲
سفرنامه های عثمانی‌ها دربارۀ ایران

تاملی بر سفرنامه‌ی اولیاء چلبی و تاریخ عثمان پاشا

گروه فرهنگ و ادب: نقطه آغاز تقابل دو پادشاهی ایران صفوی و عثمانی را باید از جنگ چالدران دانست. شاه اسماعیل صفوی جوان که به تازگی در تبریز تاجگذاری و آئین تشیع را رسمی اعلام کرده بود، با هجوم کم‌سابقه عثمانی‌ها روبرو و بعد از جنگی سهمگین، مجبور به عقب‌نشینی از آذربایجان به نفع عثمانی […]