بایگانی‌ها انقلاب - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
۲۲بهمن نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و جهان ۲۱ بهمن ۱۴۰۲
آذرپژوه بررسی می‌کند:

۲۲بهمن نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و جهان

گروه سیاسی۲۲ بهمن 1357 روزی است که تاریخ ایران و حتی به جرات می‌توان گفت که تاریخ سیاسی جهان را برای همیشه دگرگون کرد. در این روز، مردم ایران با اتکا به ایمان، وحدت و شجاعت خود، رژیم شاهنشاهی پهلوی که 2500 سال بر ایران حکمرانی کرده بود را سرنگون و جمهوری اسلامی را به رهبری امام خمینی (ره) بنیانگذاری کردند.