بایگانی‌ها انتشارات - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
«عدم استقبالِ مردم» عامل تعطیلی بود! ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
یادداشتی به بهانه‌ی تعطیلی یک کتاب‌فروشیِ مروّج قوم‌گرایی؛

«عدم استقبالِ مردم» عامل تعطیلی بود!

گروه فرهنگ و ادب: برخلافِ نسلِ قدیمی فرقه‌چی این نسلِ پانتُرکِ جدید، هدفِ راهبردی‌شان مبارزه با آن‌چه آنها «پانفارسیسم» می‌نامیدند و مبارزه با هویت‌باختگانِ ضدِّ دین و ضدِّ ترک (ببخشید تووورک!!) بود!