بایگانی‌ها اقرارعلیف - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
سبک تاریخ نگاری در جمهوری آذربایجان ۱۷ مهر ۱۴۰۲
آذرپژوه با نگاهی به کتاب «تاریخ آتورپاتن» بررسی می کند:

سبک تاریخ نگاری در جمهوری آذربایجان

هر چند روسیه تزاری در اجرای سیاست وارونه نگاری تاریخ و فرهنگ مردم قفقاز موفقیت چندانی به دست نیاورد، ولی رژیم کمونیستی که بعد از آن به قدرت رسید، در مسیری گام برداشت که منجر به دوباره‌نویسی تاریخ منطقه قفقاز شد.