بایگانی‌ها اشعار - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
صائب؛ شاعری تبریزی آرمیده در اصفهان ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه بررسی می‌کند:

صائب؛ شاعری تبریزی آرمیده در اصفهان

گروه فرهنگ و ادب: اشعار صائب تبریزی‌ غالباً درباره‌ی فلسفه، عشق و عرفان است که به زیور نازکی خیال و اندیشه، لطافت مضمون و معانی نو آراسته است. (زرین کوب، 1374: 307-299) از مشهورترین شاخصه‌‌های شعر صائب می‌توان به استفاده از اسلوب معادله و تک بیت های بی نظیر او اشاره کرد:

جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی ۰۹ بهمن ۱۴۰۲

جستجوی نام واقعی « جمهوری آذربایجان» در اشعار شاعران آذربایجانی

از ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮔﻨﺠﻮی ﺷﺎﻋﺮ سال‌های ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ هجری ﻗﻤﺮی که عمر خود را در این منطقه از ایران گذرانده بود، هم در وصف سرزمین‌های آن سوی ارس چنین آمده است:هـمه اﻗـﻠﻴـﻢ ﺁران، تا به ارﻣﻦ/ﻣﺴﺨﺮ ﮔـﺸﺘﻪ در ﻓﺮﻣـﺎن آن زن

«دیـن و مذهب در اشعار شـهریار» ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
بررسی «شهریار و ایرانیت» در گروه فرهنگ و ادب آذرپژوه:

«دیـن و مذهب در اشعار شـهریار»

گروه فرهنگ و ادب/دین و خصوصا مذهب تشیع در اشعار شهریار جایگاه ویژه‌ای دارند و از شعر ترکی «عزا خانه اولوب گوییلر حسینه»تا شعر فارسی همای رحمت، ارادات او به ائمه اطهار(ع) را می رساند.

نگاهی به کتیبه ها و سردرب های قلمرو عثمانی ۲۹ تیر ۱۴۰۲

نگاهی به کتیبه ها و سردرب های قلمرو عثمانی

گروه فرهنگ و ادب: زبان و ادب ملی ایرانیان در آسیای صغیر و دیگر سرزمین‌های قلمرو امپراتوری عثمانی جلال و شکوهی دیرینه دارد. زبان پارسی در قلمرو عثمانی‌ها چندین سده زبان رسمی و منحصربه‌فرد مملکت بود و طبقه‌ی مبرز بدان سخن می‌گفتند و شعر می‌سرودند و کتاب می‌نوشتند. نامه‌نویسی در این دوران به فارسی بود، […]