بایگانی‌ها اسطوره - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تاملی بر کتاب؛ «اسطوره‌ی گرگ‌ها» ۰۵ آذر ۱۴۰۲

تاملی بر کتاب؛ «اسطوره‌ی گرگ‌ها»

گروه فرهنگ و ادب: کتاب اسطوره گرگ‌ها،مقایسه تطبیقی اسطوره های ترکان ایران با اسطوره های ایران، چین و یونان باستان مدعی است که تلاش کرده است اسطوره گرگ را در فرهنگ ترکی بررسی کرده و سپس با اساطیر ایرانی، چینی و یونانی تطبیق داده و به نتیجه ای برسد.