بایگانی‌ها استعمارخارجی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آشنایی مختصر با اخلاق و سیاست در نزد «سردار ملی ایران» ۲۸ آبان ۱۴۰۲

آشنایی مختصر با اخلاق و سیاست در نزد «سردار ملی ایران»

گروه سیاسی: ستارخان و مبارزه‌های او و یارانش را نباید صرفا محدود به مقابله با استبداد داخلی دانست! چون او در کنار مقابله با استبداد داخلی با استعمار خارجی نیز مبارزه می‌کرد.