بایگانی‌ها ارمینیه - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
مردمان آذربایجان و ارمنستان، عموزاده‌های افسانه‌ای ۱۶ مهر ۱۴۰۲

مردمان آذربایجان و ارمنستان، عموزاده‌های افسانه‌ای

گروه سیاسی: آذربایجان جغرافیای قومی یا زبانی یا مذهبی نبوده است و در طول تاریخ نشانه‌های زیستِ تاریخیِ ارمنی‌ها در سراسر آذربایجان مشاهده می‌شود، بطوری که حتی تمایز جغرافیای تاریخیِ ارمنستان و آذربایجان در دوره‌هایی امکان پذیر نیست.