بایگانی‌ها ارتش شوروی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
داستان مقاومت ۴۸ ساعته سه سرباز ایرانی در مقابل ارتش شوروی ۲۳ بهمن ۱۴۰۲

داستان مقاومت ۴۸ ساعته سه سرباز ایرانی در مقابل ارتش شوروی

اگر گذارتان به شهر مرزی جلفا افتاد، بروید به پل «کشته شدگان شهریور ۱۳۲۰». شهریور ۱۳۲۰ زمانی است که متفقین تصمیم به اشغال ایران می‌گیرند!

داستان مقاومت ۴۸ ساعته سه سرباز ایرانی در مقابل ارتش شوروی ۰۵ بهمن ۱۳۹۹

داستان مقاومت ۴۸ ساعته سه سرباز ایرانی در مقابل ارتش شوروی

اگر گذارتان به شهر مرزی جلفا افتاد، بروید به پل “کشته شدگان شهریور ۱۳۲۰”. شهریور ۱۳۲۰ زمانی است که متفقین تصمیم به اشغال ایران می‌گیرند!