بایگانی‌ها ادبیات - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
نگاهی به تاریخ، فرهنگ و اقتصاد تبریز ۱۵ اسفند ۱۴۰۲
آذر پژوه بررسی می‌کند:

نگاهی به تاریخ، فرهنگ و اقتصاد تبریز

گروه فرهنگ و ادب: تبریز یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران، دارای تاریخی طولانی و غنی است و به عنوان مهم‌ترین شهر صنعتی و تجاری در شمال غرب ایران نیز شناخته می‌شود.تبریز در دامنه کوه‌های سهند و در کنار رود ارس واقع شده است.