بایگانی‌ها اتاق جنگ - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
ضرورت تشکیل اتاق جنگ برای مدیریت جنگ احتمالی در قفقاز جنوبی ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

ضرورت تشکیل اتاق جنگ برای مدیریت جنگ احتمالی در قفقاز جنوبی

گروه سیاست: در روزهای اخیر قفقاز جنوبی شاهد تحرکاتی است که نشان از تجاوز نظامی باکو به خاک ارمنستان دارد؛ تجاوزی که هدف اصلی و نهایی آن محاصره ژئوپلیتیک کشورمان و بستن مسیرهای ترانزیتی و کریدور شمال جنوب با هدف فشار اقتصادی بیشتر بر ملت ایران است.