بایگانی‌ها آلبانیای قفقاز - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
آران یا آذربایـجان؟ ۱۷ مهر ۱۴۰۰
نگاهی تازه به موضوع تغییر نام منطقه‌ی شمال ارس به جمهوری آذربایجان؛

آران یا آذربایـجان؟

گروه تاریخ: در پی فروپاشی اتحاد شوروی، در سرزمینی که تاپیش از سال 1297خ( 1918م.) هرگز آذربایجان خوانده نمی شد، کشوری با نام "جمهوری آذربایجان" سر بر آورد که گردانندگان آن، بی آنکه پروای خواندن کتاب‌های تاریخ و فرهنگ و آگاهی از گذشته را داشته باشند، از همان روزهای آغازین استقلال، سخنان نادرست و ناروایی، درباره ایران و آذربایجان راستین بر زبان رانده‌اند؛