بایگانی‌ها آذری پهلوی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
کتاب «معجم البلدان» و زبان پیشین مردم آذربایجان ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
آذرپژوه بررسی می‌کند:

کتاب «معجم البلدان» و زبان پیشین مردم آذربایجان

گروه فرهنگ و ادب: معجم البلدان یک فرهنگ جغرافیایی است که شامل مهمترین مصادر جغرافیایی در دوره اسلامی است. در این کتاب درباره بیش از ۱۵۰۰۰ موضوع جغرافیایی بحث شده است که نویسنده (یاقوت حموی) خود در بیشتر این شهرها و مکان های جغرافیایی حضور داشته.

«آذری نوین»، زبان راستین دیار آذربایگان ۲۹ آبان ۱۴۰۲

«آذری نوین»، زبان راستین دیار آذربایگان

برخی مردم آذربایجان تحت تاثیر القائات و جعلیات جریان قومی، به اشتباه بزرگی دست زده و خود را ترک می‌دانند؛ امری که از اساس غیر علمی و غلط است! گفتنی است که در زبان آذری کنونی ما هزار هزار واژه وجود دارد که به اشتباه ترکی پنداشته می‌شوند که خود ترکان آنان را از ایرانیان فرا گرفته‌اند. آذری ها زبان شان ترکی آذربایجانی نیست، درستش زبان «آذری نوین» است.

«آذری نوین»، زبان راستین دیار آذربایگان ۱۳ آذر ۱۴۰۰

«آذری نوین»، زبان راستین دیار آذربایگان

برخی مردم آذربایجان تحت تاثیر القائات و جعلیات جریان قومی، به اشتباه بزرگی دست زده و خود را ترک می‌دانند؛ امری که از اساس غیر علمی و غلط است! گفتنی است که در زبان آذری کنونی ما هزار هزار واژه وجود دارد که به اشتباه ترکی پنداشته می‌شوند که خود ترکان آنان را از ایرانیان فرا گرفته‌اند. آذری ها زبان شان ترکی آذربایجانی نیست، درستش زبان «آذری نوین» است.