بایگانی‌ها آذری فهلوی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری
تغییر زبان مردم آذربایجان به ترکی آذربایجانی ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

تغییر زبان مردم آذربایجان به ترکی آذربایجانی

گروه فرهنگ و ادب: تغییر زبان مردم آذربایجان از زبان‌های ایرانی (آذری فهلوی) به ترکی آذربایجانی، فرایندی پیچیده و چندوجهی را به خود دیده است. این دگرگونی زبانی، صرفاً ناشی از یک عامل واحد نبوده، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در آن نقش داشته‌اند