عثمانی - آذرپژوه - وب سایت تحلیلی خبری | آذرپژوه – وب سایت تحلیلی خبری
پایان اِشغال تبریز از چنگال عثمانی ها به روایت سفیر اسپانیا
شناسه خبر : 2929 | تاریخ انتشار : ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۰:۲۰ |

شاه عباس ، پنجمین پادشاه ایران صفوی بود که از سال ۱۵۸۷ تا ۱۶۲۹ میلادی به مدت ۴۱ سال حکومت کرد. او هنگامی به سلطنت رسید که غرب و شما غربی ایران از جمله آذربایجان در تصرف امپراتوری عثمانی بود؛ خراسان و شمال شرق ایران تحت اشغال ازبک ها بود؛ قدرت شاه کاهش پیدا کرده بود؛ و دو گانگی میان قزلباشان ترکمان و تاجیکان در دربار شدت پیدا کرده بود.او نخست ازبکان را شکست داده و از خاک ایران عقب راند و سپس در چندین نوبت با عثمانی ها جنگید و مناطق اشغالی را آزاد کرد.

ثبت دیدگاه

گالری تصاویر مشابه